Pažymėdamas(-a) varnelę:

Sutinku, kad UAB „KUNIKOV“ ir / arba įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „KUNIKOV“ ir UAB „KUNIKOV“ partneriai (automobilių pardavėjai), kurie teikia papildomas paslaugas ar produktus prie mano pasirinktos paslaugos ir kurių sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.vipkreditas.lt, tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais (informacijos apie produktus, paslaugas, teikiamas nuolaidas, vykdomas akcijas ir kt. siuntimui).

Esu informuotas(-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo dienos, išskyrus atvejus, jei aš raštu atšauksiu savo sutikimą anksčiau.

Man žinoma, kad šį sutikimą galėsiu nemokamai atšaukti bet kuriuo metu pranešdamas(-a) raštu, atsiunčiant laisvos formos užklausimą adresu tadas@vipkreditas.lt arba paskambindamas tel. nr. +370 604 15 775

Esu informuotas(-a) ir suprantu, kad turiu teisę:
– susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi;
– reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius savo asmens duomenis;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą;
– reikalauti, kad UAB „KUNIKOV“ ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba apribotų tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus duomenų saugojimą;
– pateikti skundą priežiūros institucijai.Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu galima kreiptis el. paštu tadas@vipkreditas.lt

——-

UAB “KUNIKOV”
Įmonės kodas: 302745202
Reg. adresas: Gariūnų gatvė 49, Vilnius